នៅថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងការគិតថ្លៃសេវាផ្សេងៗពីជនបរទេសដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជា ដោយក្នុងនោះរួមមានសេវា ធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ ថ្លៃព្យាបាល ហើយក្នុងករណីបើស្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវយកសេវាថ្លៃបូជាសពថែមទៀតផង។ 

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានបញ្ជាក់លម្អិតដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ