គំនិត និងការអប់រំ៖ ប្រទេសដែលមានការល្អជាងគេនៅលើពិភពលោក ការវាយតម្លៃនិងអោយចំណាត់នេះ ផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍ PISA (របាយការណ៍នៃកម្មវិធីអន្តរជាតិសម្រាប់វាយតម្លៃនិស្សិត) ដែលធ្វើការវិភាគលើលទ្ធផលរបស់សិស្សដោយផ្អែកលើការប្រឡងរៀងរាល់បីឆ្នាំម្តង។

ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធអប់រំល្អបំផុត៖

១.សហរដ្ឋអាមេរិក សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេកត់សម្គាល់សម្រាប់ការអប់រំដែលមានគុណភាពខ្ពស់រប ស់ខ្លួនដែលផ្តល់ឱ្យដោយអ្នកសិក្សាអន្តរជាតិល្បីៗ។ ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់អាមេរិករួមមានការអប់រំបឋម មធ្យម សិក្សា និងសាកលវិទ្យាល័យ។សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រព័ន្ធអប់រំដ៏ល្អបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោក ដែលមានសាកលវិទ្យាល័យដូចជា សាកលវិទ្យាល័យ Harvard សាកលវិទ្យាល័យ Oxford សាកលវិទ្យាល័យ Yale និង MIT រស់នៅក្នុងនោះ។

២.ចក្រភពអង់គ្លេស ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសរួមមាន បឋមសិក្សា មធ្យមសិក្សា បន្ត និងឧត្ត មសិក្សា។ សាលា Wharton នៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania បានដាក់ឈ្មោះចក្រភពអ ង់គ្លេស ថាជាប្រទេសល្អបំផុតសម្រាប់ការអប់រំនៅឆ្នាំ 2019 ។

៣.ប្រទេសកាណាដា កាណាដា ជាប្រទេសមួយផ្តល់តម្លៃលើការអប់រំ ហើយដូច្នេះរ ក្សាបាននូវប្រព័ន្ធអ ប់រំកម្រិតខ្ពស់។ ប្រទេសកាណាដាផ្តល់ការអប់រំជាមូលដ្ឋាន និងមធ្យមសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ ក្នុងនោះបានអនុញ្ញាតឱ្យសិស្សមានជំនាញ វិស្វកម្មអាជីវកម្ម ឬសិល្បៈ។ ប្រទេសកាណា ដាក៏ផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតអន្តរជាតិ និងជនជាតិដើមផងដែរ។

៤.ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ អាល្លឺម៉ង់មានប្រព័ន្ធអប់រំដ៏ល្អបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោក។ អាហារូបករណ៍ជាច្រើ នត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់និស្សិតនៅក្រៅប្រទេស ដោយដាក់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាជាប្រព័ន្ធអ ប់រំដ៏ល្អបំផុតមួយរបស់ពិភពលោក។

៥.ប្រទេសអូស្រ្តាលី ឱកាសនៃការអប់រំ និងការងារគឺល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ។ការសិ ក្សានៅបរទេសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមានភាពពេញនិយម ព្រោះវាផ្តល់នូវវិស្វកម្ម រដ្ឋបាល ស្ថាបត្យកម្ម ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម ទំនាក់ទំនង និងវគ្គសិក្សាសិល្បៈ។

៦.ប្រទេសស្វីស កម្លាំងពលកម្ម និងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈរបស់ប្រ ទេសស្វីសត្រូវបា នទទួ លស្គាល់។ កម្រិតសិក្សាភាគច្រើនគឺមិនគិតថ្លៃសម្រាប់ឪពុកម្តាយដែលបង់ពន្ធ។ និស្សិតអន្ត រជាតិក៏អាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីប្រព័ន្ធផងដែរ។

៧.ប្រទេសចិន ចិនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជឿនលឿនបំផុតរបស់ពិភពលោក ដោយសារ បច្ចេកវិទ្យា និងផលិតភាពដ៏ល្អរបស់ខ្លួននៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងគ្រប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ច។ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ប្រទេសចិនក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធកំពូលក្នុងពិភពលោកដែរ។ ទិដ្ឋភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់ បំផុ តនៃប្រព័ន្ធ អប់រំរបស់ប្រទេសចិនគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយថ្លៃសិក្សា។

៨.ប្រទេសហូឡង់ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ប្រទេសហូឡង់គឺជាផ្នែកមួយនៃការល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែគុណភាពខ្ពស់ និងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលនៃសាកលវិទ្យាល័យលំដាប់ពិភពលោក។ សាលាទាំងនេះមា នភាពល្បីល្បាញដោយសារកម្មវិធីសិក្សាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។

៩.ប្រទេសបារាំង បារាំងផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សានុសិស្ស ចូលសិក្សាដោយឥតគិតថ្លៃពីអាយុ៦ ទៅ ១៦ឆ្នាំ សាលាបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សាបារាំងភាគច្រើន ក៏ដូចជាមហាវិទ្យាល័យជាច្រើន គឺជាស្ថាប័នសាធារណៈ ការអប់រំគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំង ។

១០. ប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង១០ ដែលមានប្រព័ន្ធអប់រំល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺប្រទេសស៊ុយអែត។ចំពោះរបៀបដែលប្រទេសនេះ អាចមានប្រព័ន្ធអប់រំលំដាប់ពិភពលោកបែបនេះដោយសារតែ លទ្ធផលសិក្សាការសិក្សា និងការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពពួកគេដាក់តម្លៃខ្ពស់លើការងារជាក្រុម៕

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ