ឥណ្ឌា៖ ប្រទេសឥណ្ឌា បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា មានការឆ្លងមេរោគថ្មីចំនួន ៣២៦.០៩៨ នាក់ ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង ដែលបណ្តាលអោយចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនដល់ទៅ ២៤.៣៧ លាននាក់ ខណៈពេលដែលការស្លាប់បានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចមកត្រឹម ៣.៨៩០ នាក់។

កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសនៅអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះ បានបន្ថែមករណីថ្មីប្រមាណ ១.៧ លានករណី និងមានអ្នកស្លាប់ជាង ២០.០០០ នាក់ ដែលធ្វើអោយចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបដល់ ២៦៦.២០៧ នាក់ នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញ។NR

 

 

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ