ភ្នំពេញ  ៖ តាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ធនាគារពិភពលោក បានព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០២២នេះ អាចនឹងកើនឡើងដល់៤.៥% និង៥.៥% នៅឆ្នាំ២០២៣។

របាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ បានលើកឡើងថា សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរណ៍ ដូចជា កម្ពុជា ម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន និង ថៃ មិនត្រូវបានរំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញដល់កម្រិតមុនមានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ រហូតដល់ឆ្នាំ២០២២នេះ។

របាយការណ៍នេះបន្តថា វត្តមានរបស់វីរុសបំលែង Omicron អាចរំខានដល់ការងើបឡើងវិញនៃឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ៕EB

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ