បាងកក៖សាលារៀនប្រហែល ៣៥០០០នៅទូទាំងប្រទេសមានបំណងបន្តការសិក្សានៅនឹងកន្លែងនៅថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ជាមួយនឹងផែនការដើម្បីពន្លឿនការចាក់វ៉ាក់សាំងសិស្ស។នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានាំAljazeera នៅថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។

អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណៈការ Sathit Pitutecha បាននិយាយថា ក្រសួងមានវិធានការដើម្បីគ្រប់គ្រងការឆ្លងមេរោគ Covid-19 នៅពេលដែលសាលារៀនប្រហែល ៣៥០០០ចាប់ផ្តើមថ្នាក់រៀនឡើងវិញនៅដើមឆ្នាំសិក្សាថ្មី។

វិធានការនេះត្រូវបានបង្ហាញក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំតាមអ៊ីនធឺណិតរវាង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណៈការជាមួយលោក Supat Champathong លេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់វិស័យអប់រំ។ វេជ្ជបណ្ឌិត Suwannachai Wattanayingcharoenchai អគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានសុខាភិបាល; និងការិយាល័យសុខាភិបាលសាធារណៈខេត្ត និងអប់រំខេត្ត។

សូមបញ្ជាក់ថា វិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងការឱ្យឪពុកម្តាយនាំកូនរបស់ពួកគេទៅទទួលថ្នាំបង្ការដើម្បីលើកកម្រិតដូសពីរដង និងអត្រារំឭកក្នុងចំណោមសិស្សដែលមានអាយុពី ៥-១៨ ទៅ ៦០% ៕SP

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ