ទីក្រុងឡុងន៍៖ ក្មេងអាយុពី ១២ ទៅ ១៥ ឆ្នាំ ទាំងអស់នៅប្រទេសអង់គ្លេស នឹងត្រូវផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ ១៩ បន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាវេជ្ជសាស្ត្រកំពូលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា កុមារនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការកាត់បន្ថយការរំខានដល់ការអប់រំរបស់ពួកគេ។

រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថា ការផ្តល់ជូននេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ដល់កុមារទាំងអស់ដែលមានអាយុពី ១២-១៥ ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីមានការណែនាំជាឯកច្ឆ័ន្ទពីប្រធានមន្រ្តីពេទ្យ (CMOs) មកពីប្រទេសចំនួន ៤ នៃចក្រភពអង់គ្លេស។

រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាល លោក Sajid Javid បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា “ខ្ញុំបានទទួលយកអនុសាសន៍ពីប្រធានមន្រ្តីសុខាភិបាលដើម្បីពង្រីកការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្មេងអាយុពី ១២ ទៅ ១៥ ឆ្នាំ ដើម្បីការពារក្មេងកុមារពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ដោយកាត់បន្ថយការចម្លងនៅតាមសាលារៀន និងរក្សាសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀន” ។ 

ការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ក្រុមនៅប្រទេសអង់គ្លេសនឹងចាប់ផ្តើមនៅសប្តាហ៍ក្រោយ។ Scotland, Wales និង Northern Ireland បានកំណត់គោលនយោបាយសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន ទោះបីជារដ្ឋបាលនីមួយៗទទួលបានដំបូន្មានដូចគ្នាពី CMO រៀងៗខ្លួនក៏ដោយ។

CMOs បានផ្តល់អនុសាសន៍ថា កុមារអាយុពី ១២ ទៅ ១៥ ឆ្នាំ នៅចក្រភពអង់គ្លេស ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech លើកដំបូង បន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការចម្រុះស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងបង្ការរោគ (JCVI) កាលពីដើមខែនេះបានសម្រេចចិត្តប្រឆាំងនឹងអនុសាសន៍នេះក៏ដោយ។

គួររំលឹកថា CMOs បាននិយាយទៀតថា ដូសទី២ នឹងមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនក្រុមអាយុនោះទេ រហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់និទាឃរដូវ ព្រោះពួកគេនឹងរង់ចាំទិន្នន័យបន្ថែមពីជុំវិញពិភពលោក។ NR

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ