សេដ្ឋកិច្ច៖ តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះ ៦ ភាគរយ បន្ទាប់ពីស្តុកប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានកើនឡើងដល់កំណត់ត្រាមួយផ្សេងទៀតហើយ ហើយករណីឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណា បានកើនឡើងវិញ នៅក្នុងប្រទេសនានា ដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដើម និងមានការកើនឡើង នៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើន នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ