(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ សកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំ ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃ សូមតាមដាននៅលើឆាណែលតេឡេក្រាម និង platform បណ្តាញសង្គមផ្សេងៗទៀតតាមរយៈតំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖
១. ឆាណែលតេលេក្រាម (Telegram) ក្រសួងមហាផ្ទៃ
២. ហ្វេសប៊ុកផេក ក្រសួងមហាផ្ទៃ Ministry of Interior Cambodia
៣. គេហទំព័រ (website) ក្រសួងមហាផ្ទៃ
៤. ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ ក្រសួងមហាផ្ទៃ (App)
៥. អ៉ីនស្តាក្រាម (Instagram) ក្រសួងមហាផ្ទៃ
៦. ធ្វីតធឺ (Twitter) ក្រសួងមហាផ្ទៃ
៧. យូធូបឆាណែល (YouTube) ក្រសួងមហាផ្ទៃ

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ