បរទេស៖ ហ្វេសប៊ុកបានរក្សាការសម្ងាត់ការស្រាវជ្រាវផ្ទៃក្នុងអស់រយៈពេលពីរឆ្នាំដែលបង្ហាញថាកម្មវិធី Instagram របស់ខ្លួនធ្វើឱ្យបញ្ហារូបភាពរាងកាយកាន់តែអាក្រក់សម្រាប់ក្មេងស្រីជំទង់ នេះបើយោងតាមការលេចធ្លាយពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា។ នេះបើយោងតាមសេចក្ដីរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មាន RT នៅថ្ងៃទី១៥ កញ្ញា ២០២១៕

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៩ មកបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនបានសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃផលិតផលរបស់ពួកគេទៅលើស្ថានភាពអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួន។ការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេបានរកឃើញម្តងហើយម្តងទៀតថាវាមានផលប៉ះពាល់ ដល់មនុស្សមួយចំនួនធំហើយជាពិសេសក្មេងស្រីជំទង់។

ការស្ទាបស្ទង់តាមអ៊ិនធឺណេតនិងការសិក្សាកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ និង ២០២០ ការស្រាវជ្រាវ Instagram បង្ហាញជាលើកដំបូងនូវការយល់ដឹងពីក្រុមហ៊ុនអំពីផលប៉ះពាល់ផលិតផលរបស់ខ្លួនចំពោះសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ក្មេងជំទង់។ ទោះយ៉ាងណាជាសាធារណៈនាយកប្រតិបត្តិនៅហ្វេសប៊ុកដែលជាម្ចាស់ Instagram តាំងពីឆ្នាំ ២០១២ បានបន្ទាបបន្ថោកផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនចំពោះយុវវ័យ។

គួរបញ្ជាល់ថា ក្នុងចំណោមការរកឃើញដែលពាក់ព័ន្ធបំផុតគឺ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលរាយការណ៍ពីគំនិតធ្វើអត្តឃាត ១៣% នៅចក្រភពអង់គ្លេសនិង ៦% នៅអាមេរិកបានតាមដានពួកគេតាម Instagram ។ ការសិក្សាអាត្លង់ទិចមួយផ្សេងទៀតបានរកឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់ Instagram ជាង ៤០% ដែលរាយការណ៍ថាមានអារម្មណ៍មិនទាក់ទាញទៅលើកម្មវិធី។ ប្រហែលមួយភាគបួននៃក្មេងជំទង់ដែលរាយការណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថា“ មិនល្អគ្រប់គ្រាន់” នៅលើ Instagram ។

គួររម្លឹកថា ខែមីនាលោក Mark Zuckerberg នាយកប្រតិបត្តិហ្វេសប៊ុកបានអះអាងថាបណ្តាញសង្គមទំនងជាមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តជាវិជ្ជមាន។ ដោយឡែក កាលពីខែឧសភាលោក Adam Mosseri ដែលទទួលបន្ទុកនៅ Instagram បាននិយាយថាគាត់បានឃើញការស្រាវជ្រាវដែលបង្ហាញថាឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ក្មេងជំទង់ប្រហែលជាតិចតួច ។

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ