ដើម្បីធានាបាននូវចីរភាពនៃការផ្កត់ផ្កង់អង្ករនៅក្នុងប្រទេស ក្នុងបរិការណ៍នៃការរីករាលដាលដោយជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានណែនាំដល់អង្គភាពគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីជាធរមាន ផ្អាកការនាំចេញអង្ករ និងស្ករសជាបណ្តោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។  

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពី មានការណែនាំពីសម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងសន្និសិទសារព័ត៌មាន នាថ្ងៃទី៣០ខែមីនាឆ្នាំ២០២០ព្រឹកមិញនេះ៕​ 

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ