ថៃ៖ មូលនិធិថែទាំសុខភាព Aids (AHF) Thailand និយាយថា ក្មេងជំទង់មានហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគអេដស៍ (វីរុសភាពស៊ាំរបស់មនុស្ស) ដោយសារការរីករាលដាលនៃការរួមភេទដោយមិនបានការពារ។នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានBangkok post នៅថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។

លោក Kritsiam Arayawongchai នាយកកម្មវិធីប្រចាំប្រទេសរបស់ AHF Thailand បាននិយាយថា AHF Thailand បានធ្វើការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពចំនួន ២៥ ដើម្បីប្រមូលការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ពីមនុស្សចំនួន ជិត៨ម៉ឺន នាក់ដែលមានអាយុពី ១៥ ទៅ ៥០ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ដល់ខែតុលា២០២៣។

ជាលទ្ធផលបានបង្ហាញថា ១៥២ ឬ ២.៩% នៃក្មេងជំទង់ ជិត៦ពាន់នាក់ ដែលមានអាយុពី ១៥-១៩ ឆ្នាំដែលត្រូវបានស្ទង់មតិ គឺជាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ថ្មី។អ្នកនៅក្នុងប្រជាសាស្រ្ត ២០-២៤ ក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរ។ ក្នុងចំណោមមនុស្ស ១៥,៦៤៦ នាក់ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិក្នុងដង្កៀបអាយុនេះ ៣៨៧ ឬ ២.៤% មានផ្ទុកមេរោគអេដស៍៕

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ