ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ នឹងសម្រេចបើកដំណើរការឡើងវិញនូវការផ្តល់សេវាព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១តទៅ។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

សូមជម្រាបថា ការសម្រេចបើកដំណើរការឡើងវិញ ការផ្តល់សេវាព្រឹត្តិបត្រថ្កោលទោស ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យបិទបញ្ចប់ការបិទរាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល៕EB

អត្ថបទទាក់ទង

ព័ត៌មានថ្មីៗ